Python Öğreniyorum - Ders 6.2 - Koşula Bağlı Olaylar - else ve elif komutu

Hiç yorum yok

else Komutu :

else değilse anlamına gelir.

Yani bir if koşulu varsa;

a = raw_input("Lütfen parolanızı giriniz : ")
if a == "python":
    print "Hoşgeldiniz"
else:
    print "Şifreniz Yanlış"

Burada eğer şifremiz python ise "Hoşgeldiniz" yaz, değilse "Şifreniz Yanlış" yaz demiş olduk. Ve programımızı çalıştırdığımızda da şifre olarak python girersek "Hoşgeldiniz" yazacak, başka bir şey yazarsak "Şifreniz yanlış yazacak"

else kullanımı ile söz edilcekler bu kadar. Yani if komutunun tam tersi olarak çalışmaktadır.


elif Komutu :

elif komutu ikinci bir if komutu gibi de düşünülebilir.

a = raw_input("Lütfen parolanızı giriniz : ")
if a == "python":
    print "Hoşgeldiniz"
elif a == "visual basic":
    print "Hoşgeldiniz"
else:
    print "Şifreniz Yanlış"
Yukarıdaki ifadede ilk olan if komutu değilse ikinci olarak elif komutuna bakacak python. Eğer ikinci olan elif komutu da doğru değilse o zaman else komutuna bakacak.

Yani elif komutu ikinci bir if komutu gibi if komutuna alternatif olarak hareket ediyor.

Eğer derseniz ben burada yine if kullansaydımda olurdu diyebilirsiniz. Evet bir farkı olmayacak. Peki farkı ne derseniz.

Bir integer ile ilgili bir işlem yapalım.


a = 10
if a == 10:
    print "a'nın değeri 10'dur."
if a > 5:
    print "a'nın değeri 5'den büyüktür."
if a < 15:
    print "a'nın değeri 15'ten küçüktür."

yazdığımızda çıktısında da göreceğimiz üzere, tüm her şeyi bize çıktı olarak verecektir.
Biz burada  elif  komutunu kullansaydık çıktı olarak sadee "a'nın değeri 10'dur" yazacaktı.

a = 10
if a == 10:
    print "a'nın değeri 10'dur."
elif a > 5:
    print "a'nın değeri 5'den büyüktür."
elif a < 15:
    print "a'nın değeri 15'ten küçüktür."
Yani birinci koşul doğru ise alt taraftaki koşullara bakmıyor ve "a'nın değeri 10'dur."  yazıyor. 
elif komutu eğer if komutu yanlış ise çalışır.


Dersleri Youtube'dan Erdem Kalyoncu'nun kanalından 
https://www.youtube.com/channel/UC7-vb1QhYrs4pnBQPAFKdXA
 adresinden görsel ve sesli olarak da takip edebilirsiniz.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder