Python Öğreniyorum - Ders 8 - Bool Değerleri - True ve False - Mantıksal Operatörler

Hiç yorum yok

Bool Değerleri 

Bool, True ve False ikilisi anlamına gelmektedir.

Kod işlemi olarak bakıldığında bool() olarak kullanılır. Bir verinin değerini sorgulamaya yarar.

Hatırlarsanz geçen dersimizde şöyle bir şey yapmıştık.

a = 5
a == 5 ==> True  Burada 5 le 5 eşit olduğundan Python bize True çıktısını vermişti.

Şimdi bool değerini kullanara. a 'nın bir değeri olup olmaıdğını kontrol edelim.

a = 5
bool(a)   ==>   True    

a'nın bir değeri olduğu için Python bize True çıktısını verdi. Peki a'nın bir değeri olmasaydı;


a = ""

bool(a)  ==> False  a'nın bir değeri olmadığı için Python bize False çıktınısı verdi.

a = " "
bool(a)  ==> True  Burada a'nın değeri var çünkü boşluk da bir karakter dizisidir ve Python'a göre a'nın bir değeri vardır.

Peki biz bu bool değerini nerede kullanacağız. Hemen bir örnek verelim.

a = raw_input("Lütfen isminizi giriniz : ")

if bool(a) == True:
     print "Teşekkürler"

Yani dedik ki eğer a'nın değerine bir şey girildiyse Python bize "Teşekkürler" çıktısını versin. boşluk bile girsek çıktı olarak "Teşekkürler" yazacaktır.

Eğer bir şey yazılmazsa bize uyarı versin;

a = raw_input("Lütfen isminizi giriniz : ")

if bool(a) == True:
     print "Teşekkürler"
else:
    print "Lütfen bu bölümü boş bırakmayınız."


Mantıksal Operatörler

3 adet mantıksal operatörümüz bulunuyor. Bunlar and, or ve not bağlaçları.

and  ==> ve
or    ==> ve ya
not  ==> değil

and Bağlacı :

and bağlacını iki tane ifadenin arasına yazarız.

ve and bağlacının kullandığımız yerin sağındaki ve solundaki ifadede doğru ise çıktı True olacaktır. Eğer biri yanlış ise çıktımız False olacaktır.

True and False   ==>    False
True and True    ==>    True

Bir örnekle daha anlaşılır bir hale getirelim. Önceki dersimizde gördüğümüz puan hesaplama programını geliştirip onun üzerinde daha anlaşılır bir hale getirelim.

a = input("Lütfen puanınızı giriniz : ")

if a >= 25 and a <= 44:
    print "Notunuz 1."


Bu örnektede gördüğünüz gibi and bağlacının sağındaki ve solundaki ifadede doğru olması gerekiyorki bize koşulun tamamı doğru olsun ve print fonksiyonu çalışabilsin.


or Bağlacı :

veya anlamına gelmektedir. Kullanım olarak and bağlacıyla aynıdır. Fakat buradaki fark or bağlacnın sağındaki ve ya solundaki ifadelerden birinin doğru olması yeterlidir.

True or False   ==>  True
False or True   ==> True
False or False  ==>  False

Puan hesaplama örneğini eğer or bağlacına uyarlarsak;

a = input("Lütfen puanınızı giriniz : ")

if a >= 25 or a <= 44:
    print "Notunuz 1."
Burada biz değer olarak ne girersek girelim "Notunuz 1." olarak çıktı elde edeceğiz. Çünkü sağdaki ve soldaki ifadelerden birisinin doğru olması yeterli oluyor. Ne girersek girelim aynı çıktı elde edeceğiz.


not Bağlacı :

not bağlacı değil anlamına gelir.

not bağlacı and ve or bağlaçlarından biraz  farklıdır. Bir ifadenin bool değerinin tam tersini almamıza yarar.

Hatırlarsanız;

a = 5
bool(a)    ==>   True

Burada a'nın bir değeri olduğu için Python bize True değerini vermişti.

Peki a'nın nasıl değeri olmuyordu,

a = ""
bool(a)  ==>   False   

not bağlacıda bool değerinin tam tersini alacaktır.

not a   ==>   False
not bool(a)   ==> False

Bu ne işe yarayacak şimdi buna bakalım. 

a = raw_input("Lütfen isminizi giriniz : ")
if bool(a) == False:
    print "Bu alanı boş bırakamazsınız."

hatırlarsanız şöyle bir şey yapmıştık. Bunu daha kısa bir hale getirelim ve şöyle yazalım.


a = raw_input("Lütfen isminizi giriniz : ")
if not a:
    print "Bu alanı boş bırakamazsınız."

not bağlacı kısaca bool değerinin tam tersini almamıza yarıyor.

Dersleri Youtube'dan Erdem Kalyoncu'nun kanalından 
https://www.youtube.com/channel/UC7-vb1QhYrs4pnBQPAFKdXA
 adresinden görsel ve sesli olarak da takip edebilirsiniz.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder